[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lösenord på tar-filer?Du..

har du nån aning om det finns nån möjlighet att batcha detta, för den kommer ju nu kräva ett passphrase av mig inslaget två gånger. Dvs jag måste sitta vid terminalen..

mvh Niclas

At 20:23 2002-11-27, Conny Brunnkvist wrote:
>Vi använder pgp för andra saker, men i det här fallet vill jag inte hålla
>reda på nycklar som kan revokas eller i allra värsta fall slarvas bort. Det
>räcker bra med lösenord.

Men i så fall kan du ju använda dig av gpg trots allt, genom att ange -c
flaggan för symmetrisk kryptering (i PGP kallat "use conventional
encryption"), vilket innebär precis det du eftersöker - att du enbart anger
ett valfritt "lösenord" för att skydda datan med, oberoende av nycklar...

//conny


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: