[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[OT] Re: Lösenord på tar-filer?> * Quoting Niclas Söderlund <maillists@soderlund.org> [27 Nov-02 20:33]:
> > har du nån aning om det finns nån möjlighet att batcha detta, för den
> > kommer ju nu kräva ett passphrase av mig inslaget två gånger. Dvs jag
måste
> > sitta vid terminalen..
>
> <google-knäpp-på-näsan>
>
> sök på usenet (google groups), gpg -c passphrase
>
> hint: --passphrase-fd
>
> </google-knäpp-på-näsan>

Jo ... ;-) men nu har jag ändå redan skrivit svaret så here goes..

Det går det med... kolla man-sidan för gpg:

--passphrase-fd n
    Read the passphrase from file descriptor n. If you use 0 for n,
the
    passphrase will be read from stdin.  This can only be used if only
one
    passphrase is supplied. Don't use this option if you can avoid it.

... M a o kan du skicka skicka lösenordet genom en pipe till programmet(*) och
ange fd 0.
För att kryptera filen FIL med passphrase PASS och spara den som FIL.asc:

bash$ echo PASS | gpg -a --passphrase-fd 0 -c FIL
Reading passphrase from file descriptor 0

Du nämnde win32: om du planerar att någon gång dekryptera filerna mha t ex
PGPFreeware så ökar chansen att det kommer att gå om du ser till att också
ange --openpgp flaggan till gpg.

//conny


(*) ps
Detta till priset av att du inte självklart inte samtidigt kan läsa datan som
ska krypteras från stdin utan får ange ett filnamn istället. Det *är* dock
möjligt att komma undan även detta om det skulle krävas, fast hjälp av lite
mer perversa redirect-metoder.
dsReply to: