[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: libc6 bortfippladOn Mon, 18 Nov 2002, Sebastian Haglund wrote:

> Tror inte det är lösningen om man fipplat bort libc.
> Utan libc ligger man nog rätt pyrt till, tror det är då man dammar av sin
> rescue-cd/diskett.

Precis vad jag gjorde på söndagen.

Jag hade dock ingen bra rescuecd så jag installerade sid på en 8gb disk o
kopierade ver libbarna jag behövde och gjorde sen en upgrade igen på mitt
huvudsystem. nu funkar burken igen. skall inte ge mig på o backa libc6
igen =).

-- eslin

> Stötte själv på nåt liknande i helgen när jag försökte få in två versioner av
> libc6 samtidigt, sabbade min ld.so.cache sen var systemet obrukbart. Vad jag
> gjorde då var att boota med en knoppix-cd och ta bort (döpa om, vill ju vara
> lite säker) /etc/ld.so.cache, därefter boota om och skapa en ny ld.so.cache...
> Men jag hade ju kvar libc6.
> Dock kanske det kan gå att installera libc från rescue systemet till disken,
> titta hur debootstrap gör.
> 
> /Sebastian
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Jonas Björck" <lando@linux.nu>
> To: <eslin@punkass._no_spam_com>; <debian-user-swedish@lists.debian.org>
> Sent: Sunday, November 17, 2002 5:21 PM
> Subject: RE: libc6 bortfipplad
> 
> 
> Förmodar att du kör sid, lösningen nedan är tagen ifrån #debian
> 
> "As can be seen apt's messages in #debian:
> 
> ln -svf /usr/lib/libstdc++libc6.2-2.so.3
> /usr/lib/libstdc++-libc6.2-2.so.3
> 
> fixes the problem"
> 
> Mvh.
> 
> //-Jonas
> 
> -----Original Message-----
> From: nilse@teflonminne.org [mailto:nilse@teflonminne.org] On Behalf Of
> eslin@punkass._no_spam_com
> Sent: den 17 november 2002 04:45
> To: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Subject: libc6 bortfipplad
> 
> Jag satt o donade med libc6 och ville ha ner den från
> libc6_2.3.1-3_i386.deb till lämplig 2.2 version, jo grattis då försvann
> libc6 o jag står nu med ett system som skriker såhär på de flesta
> kommandon jag försöker köra
> 
> # ls
> ls: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3' not found (required by ls)
> #
> 
> dpkg -i funkar ej då den vill köra rm iaf för att få in libc6
> systemet känns väldigt trasigt.
> Finns någon lösning ?
> 
> -- eslin
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> 
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: