[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: libc6 bortfippladTror inte det är lösningen om man fipplat bort libc.
Utan libc ligger man nog rätt pyrt till, tror det är då man dammar av sin
rescue-cd/diskett.

Stötte själv på nåt liknande i helgen när jag försökte få in två versioner av
libc6 samtidigt, sabbade min ld.so.cache sen var systemet obrukbart. Vad jag
gjorde då var att boota med en knoppix-cd och ta bort (döpa om, vill ju vara
lite säker) /etc/ld.so.cache, därefter boota om och skapa en ny ld.so.cache...
Men jag hade ju kvar libc6.
Dock kanske det kan gå att installera libc från rescue systemet till disken,
titta hur debootstrap gör.

/Sebastian


----- Original Message -----
From: "Jonas Björck" <lando@linux.nu>
To: <eslin@punkass._no_spam_com>; <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Sunday, November 17, 2002 5:21 PM
Subject: RE: libc6 bortfipplad


Förmodar att du kör sid, lösningen nedan är tagen ifrån #debian

"As can be seen apt's messages in #debian:

ln -svf /usr/lib/libstdc++libc6.2-2.so.3
/usr/lib/libstdc++-libc6.2-2.so.3

fixes the problem"

Mvh.

//-Jonas

-----Original Message-----
From: nilse@teflonminne.org [mailto:nilse@teflonminne.org] On Behalf Of
eslin@punkass._no_spam_com
Sent: den 17 november 2002 04:45
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: libc6 bortfipplad

Jag satt o donade med libc6 och ville ha ner den från
libc6_2.3.1-3_i386.deb till lämplig 2.2 version, jo grattis då försvann
libc6 o jag står nu med ett system som skriker såhär på de flesta
kommandon jag försöker köra

# ls
ls: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3' not found (required by ls)
#

dpkg -i funkar ej då den vill köra rm iaf för att få in libc6
systemet känns väldigt trasigt.
Finns någon lösning ?

-- eslin


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


Reply to: