[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SSHOn Sat, Nov 16, 2002 at 05:47:23PM +0100, David Röhr wrote:
> On Sat, 16 Nov 2002 [16:36],
>     Daniel Swärd (excds@kth.se) wrote:
> 
> > Av su och sudo så är väl sudo bäst?
> 
> Sudo, där du specar exakt vad en användare behöver kunna göra.
> 

Skulle säga både och... Sudo är när du har användare som då och då
skulle behöva göra ett kommando som de egentligen inte har rättigheter
att göra... Dock så skulle jag tex inte vilja läsa igenom loggar och
dylikt mha sudo. Där är su ett mycket bättre alternativ.

Orkar man inte låsa upp kassaskåpet för att plocka fram root
passwordet finns ju alltid 'sudo su -'. ;)
Reply to: