[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SSHOn Sat, 16 Nov 2002 [12:53],
  Niclas Söderlund (maillists@soderlund.org) wrote:

> Hej igen,
> 
> jag har naturligtvis slagit av allt som inte är nödvändigt för min maskin 
> som primärt kör min maildomän. Det innebär också att jag disable'at inetd. 
> Jag kan endast kommunicera med maskinen via SSH, som sig bör.
> 
> Nå min fråga är, är det bra eller spelar det ingen roll om man gör så att 
> root inte kan logga in via ssh, utan man måste först in som vanlig 
> användare och sen su'a in?

Det är givetvis en säkerhetsrisk att ssha direkt in som root. Root ska
bara användas när det verkligen behövs. Därav är det default avstängt
att låta root logga in via ssh.

Använd su, eller sudo.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: