[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SSH> Det är givetvis en säkerhetsrisk att ssha direkt in som root. Root ska
> bara användas när det verkligen behövs. Därav är det default avstängt
> att låta root logga in via ssh.

Vad jag vet så är default satt så att root faktiskt får ssh:a in...

> Använd su, eller sudo.

Av su och sudo så är väl sudo bäst?

	/DanielReply to: