[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Ersätta Windows apps med Linux apps??> kika pa: http://www.mplayerhq.hu/
> 
> Mplayer finns inte i debian pga. att det inneholl icke-GPL OpenDivX-kod.
> Detta ar nu borttaget, sa jag ser inte varfor binara paket inte kan
> laggas i huvud-arkivet. Christian Marillat har iofs. ett eget apt-arkiv med
> mplayer byggt optimerat for olika arkitekturer, titta pa:
> http://marillat.free.fr/ sa slipper du kompilera sjalv om du tycker det
> verkar laskigt...

Man kan tillägga att Marillat är riktigt duktig på att kompilera bra mplayer-binärer. Jag brände åtskilliga timmar på att försöka bygga en bättre, men misslyckades kapitalt. De är absolut värda att testas.

/Fredrik

Attachment: replyAll
Description: PGP signature


Reply to: