[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ersätta Windows apps med Linux apps??On Sun, Nov 17, 2002 at 04:03:18PM +0100, Johnny Chadda wrote:
> On Sat, Nov 16, 2002 at 01:44:40PM +0100, Max Koszela wrote:
> > P.S. Nan som kan forklara varfor svenska tecken inte funkar i vim? jag
> > har LANG="sv_SE.ISO-8859-1" och om man oppnar en fil med svenska tecken
> > sa syns de i vim, men de gar inte att skriva...
> Hej Max,
> 
> Prova att skriva loadkeys se-latin1
> 
Nejda, keymap:enr ratt installd. Jag har daremot markt att de svenska tecknena
ar bundna till vi-kommandon, tex: a(med 2 prickar over) ar bundet till
"dw". Verkar som en ganska skum default-bindning...

Tack anda...
--
#----------------------------------------------------------------------#
| Max Koszela           max.koszela.4377 (at) student.uu.se |
| Uppsala, Sweden                     UIN:31203338 |
| PGP fingerprint = 870F B188 949F 38CC 7FBF 181C 7F21 5FFB 62E1 9D03 |
| GnuPG-key at http://home.student.uu.se/p/prko4377/public-key.gnupg  |
#----------------------------------------------------------------------#

Attachment: pgpi6PjwroqE7.pgp
Description: PGP signature


Reply to: