[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Några frågor :-)On Sat, Nov 16, 2002 at 12:43:28PM +0100, Niclas Söderlund wrote:
> 2) När jag kikar på apt-cache showpkg <paketnamn> så finns det kvar info om 
> t.ex just qpopper fast det inte är installerat. Är det så det är, att ALLA 
> paket finns i den listan, eller ska apt-cache bara visa info om paket som 
> ÄR installerade?

Det visar alla tillgängliga paket.
apt-cache show <paketnamn> är nog det du vill göra oftast för övrigt.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpc7CzTZPrRq.pgp
Description: PGP signature


Reply to: