[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Parallella OSOn 2002-11-15 13:19:43 +0100, Robert Hansson wrote:
>
> Du behöver 3 partitioner. Windows, Linux Native och Linux SWAP.
> Börja med att installera Windows och den delen av hårdisken som du
> tänker använda till Linux kan du lämna outnyttgad. Ladda hem och
> bränn en debian netinst-cd. I debians installationsprogramm kan du
> skapa Linux partitionerna. Jag tror att minimirekommendation för
> debian partition storlekar är 2GB Linux Native och 2 x RAM för Linux
> SWAP.  OBS Glöm inta att skapa en windows boot diskett om något
> skulle gå fel.  Debian kommer att installera en bootloader (lilo) i
> MBR, för att ta bort denna, så boota från windows-diskett och kör
> fdisk /MBR Lycka till!  /Robert

Ett tips är att se till att XP ligger på en FAT-partition och inte
NTFS. NTFS är visserligen ett otroligt mycket mindre sämst filsystem,
men stödet för det i Linux är inte nåt vidare än så länge (rätta mig
om den uppfattningen är föråldrad, någon). FAT däremot klarar Linux av
alldeles utmärkt, vilket underlättar då du vill flytta filer mellan
Linux- och Windowspartitionerna.

-- 
Kalle Hasselström, kha@treskal.com
      www.treskal.com/kalle

Attachment: pgpDPnV98t41p.pgp
Description: PGP signature


Reply to: