[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Höj fönster i SawfishPelle Nilsson <pellenilsson@fastmail.fm> writes:

> On Fri, Nov 15, 2002 at 08:31:07PM +0100, Tommy Lindgren wrote:
> > Förutsatt att du har valt focus-mode som "enter-exit" eller "enter-only"
> > så är det väl bara klicka i "Raise windows when they are focused" under 
> > "Focus" i sawfish-ui.
> 
> Jag hittar inte någon sådan inställning i sawfish-ui. Det enda som
> finns under "Fokus" är 
> 
> "När påverkar musen inmatningsfokus?" som är satt till "enter-only",
> 
> "Klicka-för-att-fokusera-läget skickar vidare klicket till programmet"
> som är påslaget, och
> 
> "Fokusera programfönster när de först visas" som är påslaget.

Hmm. Det kan hända att du måste ändra "svårighetsnivån" (eller vad man
nu ska kalla det) till "expert" under "Sawfish" i sawfish-ui.

-- 
Tommy Lindgren  |  o y @ i u . u
41A942131CAA5C  | t m l l n x n
^C^CReply to: