[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Höj fönster i SawfishOn Fri, Nov 15, 2002 at 08:31:07PM +0100, Tommy Lindgren wrote:
> Förutsatt att du har valt focus-mode som "enter-exit" eller "enter-only"
> så är det väl bara klicka i "Raise windows when they are focused" under 
> "Focus" i sawfish-ui.

Jag hittar inte någon sådan inställning i sawfish-ui. Det enda som
finns under "Fokus" är 

"När påverkar musen inmatningsfokus?" som är satt till "enter-only",

"Klicka-för-att-fokusera-läget skickar vidare klicket till programmet"
som är påslaget, och

"Fokusera programfönster när de först visas" som är påslaget.

/PelleReply to: