[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Många frågor blir det... :)Thomas@starka.st writes:

> I mitt fall gäller det allt det här:

Då det var så där mycket kanske det är mest praktiskt att ha allt i
en enda fil (som man kör vid uppstart, eller då interfacet åker upp
(som Peter nämnde)), ist för att sprida ut det. Med det tycker jag 
är åas är "snyggare".

> iptables -A POSTROUTING -t nat -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
> iptables -P FORWARD ACCEPT

Några få "statiska" iptables-regler skulle jag nog spara med
iptables-skriptet jag nämnde. 
 
> echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
[...]

Som David påpekar skulle dom där kunna åka in i /etc/sysctl.conf.
 
> ifconfig sit0 up
> ifconfig sit0 inet6 tunnel ::64.71.128.82
> ifconfig sit1 up
> ifconfig sit1 inet6 add 2001:470:1F00:FFFF::46F/127
> route -A inet6 add ::/0 dev sit1

Det där kan man nog lägga in i /etc/network/interfaces (tror jag,
har inte pysslat med IPv6).
 
> Och sedan dom här ip:na som jag vill stoppa direkt vid uppstart:

[...] 

Är det troligt att den där listan kommer utökas med fler IP-nummer?
Isf är nog inte iptables-skriptet särskilt smidigt tror jag, då
är det nog vettigare att lägga raderna i en fil som man kör.

(Jag skulle fö rekommendera att hacka ihop ett litet skript
som genererar raderna.)

> Lite jobbigt o klippa och klistra alla det här vid uppstart. :(

Hehe, det kan jag tänka mig. Klippa och klistra? Om du har allt i en fil
redan är det väl bara att köra den (efter t ex en `chmod +x fil`) ?
 
> Du vet inga bättre regler som är "aggresivare" än dom jag har

Njae, är inte alls insatt i iptables-regler. 
 
> ( Är ganska ny på det här )
 
Är inte själv nån guru, så lita inte allt för mycket på att mina
råd är dom bästa. Förhoppningsvis har du fått några idéer om hur du
ska lösa ditt problem. 

-- 
Tommy Lindgren  |  o y @ i u . u
41A942131CAA5C  | t m l l n x n
^C^CReply to: