[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pdq och skriva till en fil...Har precis satt mig ner för att titta på pdq för att få ordning på
utskrifter tillsammans med Novell. Då jag inte har nån skrivare hemma så
undrar jag om nån testat (och fått att fungera) att konfa upp en
skrivtillfil-skrivare med pdq?

	/Daniel

Reply to: