[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Många frågor blir det... :)Thomas@starka.st writes:

> Om jag vill att så mycke som möjlig konfigureras vid start. Var lägger
> jag det?
> T.ex: iptables -A POSTROUTING -t nat -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE,

Tja, jag brukar då skapa ett skript i /etc/init.d och sedan
länkar jag till det från /etc/rc2.d. I ditt fall skulle du kanske
kunna använda dig av iptables-skriptet (/etc/init.d/iptables)
som konfigureras från /etc/default/iptables.

> echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Den där kan man iaf sätta i /etc/network/options.

tomyl:~$ cat /etc/network/options
ip_forward=yes
...

-- 
Tommy Lindgren  |  o y @ i u . u
41A942131CAA5C  | t m l l n x n
^C^CReply to: