[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dpkg-strultorsdagen den 24 oktober 2002 21.54 skrev Pelle Nilsson:
> On Tue, Oct 22, 2002 at 06:46:39PM +0200, Peter Mathiasson wrote:
> > Både Bug #105629 (http://bugs.debian.org/105629) och Bug #95926 tycks
> > komma fram till samma felorsak. Har du redan testat detta?
>
> OK, där har vi problemet, jag får ett i/o-fel när jag försöker läsa
> /var/lib/dpkg/available.
>
> Jag har provat att köra fsck, men den hittar inga fel. Om det nu inte
> är något fel med mitt filsystem, innebär det att det finns en fysisk
> skada på min hårddisk? Vilket verktyg ska man i så fall använda för
> att leta upp skadade sektorer på hårddisken och markera de som
> skadade? Om jag bara får namnet på programmet så kan jag själv läsa
> hur man använder det.

En skanning efter dåliga block kan vara en god idé?

ur "man-sidan" för fsck.ext2 / e2fsck

-c	This option causes e2fsck to run the badblocks(8)  program  to
	find  any  blocks which are bad on the filesystem, and then marks
	them as bad by adding them to the bad block inode.  If this option
	is specified twice, then the bad block scan will be done using a
	non-destructive read-write test.

MvH
	MartinReply to: