[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dpkg-strulOn Tue, Oct 22, 2002 at 05:30:05PM +0200, Pelle Nilsson wrote:
> Jag kör unstable och gör en dist-upgrade ungefär en gång per
> vecka. Har alla/några andra unstable-användare råkat ut för detta
> eller är det bara mitt dpkg som innehåller den här buggen?!

Har du sökt på google groups och sett om någon annan har liknande
problem? Har du kollat dpkgs bugdatabas? Något annat?
 
Både Bug #105629 (http://bugs.debian.org/105629) och Bug #95926 tycks
komma fram till samma felorsak. Har du redan testat detta?

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgp5fDFPnBB5R.pgp
Description: PGP signature


Reply to: