[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GUADAGNARE etc... = SPAMOn Thu, Oct 24, 2002 at 07:41:17PM +0200, Jörgen Tegnér wrote:
> tor 2002-10-24 klockan 11.33 skrev Peter Mathiasson:
> > On Wed, Oct 23, 2002 at 11:14:02PM +0200, Jörgen Tegnér wrote:
> > > den enklare lösningen heter razor. Razor tar det mesta, inklusive
> > > det däringa GUADA-spammet
> > 
> > Dessutom så tar det flera Debian Security Announce etc. Använd Razor
> > tillsammans med Spamassasin, men filtrera inte bort spam enbart med
> > hjälp av Razor.
> > 
> 
> Verkligen? Jag kollade igenom alla fångade mail, hittade inget från DSA.
> Kan det bero på om man kör genom spamassassin eller inte?
> 
> Å andra sidan har jag bara kört razor sen i augusti.

För att vara ärlig har jag aldrig kört enbart Razor, och Spamassasins
default poäng för Razor är nåt i stil med 3.0, vilket inte är
tillräckligt för att klassas som spam (i default inställningen).
Men som sagt, att enbart köra Razor är tydligen en dålig ide. Folk
rapporterar tyvärr icke-spam också.

Citerar http://www.debian.org/MailingLists/,
When replying to messages on the mailing list, do not send a carbon copy
(CC) to the original poster unless they explicitly request to be copied.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpQKM6lex2VH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: