[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SMTP-problem, relay access denied vid utskick från maillista och virtuell domänAnders Wallenquist wrote:

>
>Hej Listan,
>
>
>försöker skicka mail (maillista) från en server med flera maildomäner,
>men kan inte leverera mail från en av domänerna utan får meddelandet
>
>Oct 16 09:42:01 desk postfix/smtpd[19918]: reject: RCPT from
>localhost[127.0.0.1]: 554 <anders.wallenquist@kreawit.se>: Recipient
>address rejected: Relay access denied;
>from=<rktest-admin@lst.kreawit.se> to=<anders.wallenquist@kreawit.se>
>
>Mailservern tar emot och accepterar en postning till listan, men sedan
>ser det ut som om mailet rejectas i respektive mailmottagares
>mailserver.
>
>Använder postfix + mailman.
>
>Maildomänen är uppsatt endast med en MX-record, den finns inte i form av
>PTR eller A-record i dns eg lst.kreawit.se IN MX 10 mail.xyz.se (har
>testat att fejka en A-record utan resultat)
>
>Postfix är konfigurerad för domänen och accepterar mail till denna
>virtuella domän "sendmail-style" vilket innebär att domänerna listas i
>parametern mydestinations = xxxxxxx. "Vanliga" mail går att skicka och
>ta emot till domänen till konton som postfix känner till.
>
>Mailman är konfigurerad för den virtuella domänen med parametern "Host
>name this list prefers". Maillistor fungerar för "huvuddomänen" men inte
>de virtuella.
>
>Någon som ser vad jag gör för fel?


Nu är jag ingen hejare på vare sig postfix eller mailman (har aldrig
använt någon av dem) men en listserver skriver normalt inte om avsändar
eller mottagaradress och om postfix inte tillåter mail-relay från
localhost kan listservern inte skicka ut några mail.

/Richard
Reply to: