[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: Dålig fart på ftp.sunet.se]On Mon, Oct 07, 2002 at 03:38:18PM +0200, Emil wrote:

> Eller se till att din (ip) address som resolvas till sverige.  Det finns
> en egen klass för (500) svenska användare som _mycket_ sällan är full.
> 
> Vänliga hälsningar,
>         Emil

Vad är innebörden av att en adress "resolvas till sverige"?


-- 
Alex Polite
http://plusseven.com/gpgReply to: