[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian posterHej!

Jag har kikat lite på de LaTeX-filer Andreas S postade tidigare. Jag har
fixat lite med dem. Jag har tyvärr inte haft den tid jag hade hoppats på
denna helg. 

Jag har fortfarande inte fått bakgrundsfärgen att synas. Om detta skall
tryckas inför Open Source Revolution så skulle jag uppskatta om så många
som möjligt kikar på a1 och kankse a0 postern (de bör vara lika). Vore
tråkigt att direkt se ett stavfel till exempel.

De ändringar jag gjort och kommer ihåg (ingen versionshantering här inte):

swedish.tex: 
	- Vill du veta mera? -> Vill du veta mer?
	- \url -> \boxurl

layout.tex:
	- Pillat på måtten till ramarna runt texten. Blir bra på a0 och
	  a1 men inte på flyers. Prioriterar posters nu eftersom de får
	  en längre livslängd.
	- Lade till en / i slutet på colorboxarna i samma förg som
	  bakgrunden så att de får samma höjd. Fulhack, visst men inte
	  det första ;-)

debian_poster_sv.tex
	- \boxurl mindre text. Det blev för långa rader annars. 

Alla filer går att hitta i http://rejas.se/debian/

Kolla gärna och kommentera.

  /Marcus

Attachment: pgp_km_vLIJev.pgp
Description: PGP signature


Reply to: