[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vilken ADSL?Hej!

Eftersom en adsl-thread nu kommit upp kan jag väl lika gärna passa på
att fråga:
Har ngn haft nån lycka med usb-modemet D-link dsl 200 och tiscali i
Sverige? 

(http://eciadsl.sourceforge.net/)
-- 
 
#----------------------------------------------------------------------#
| Max Koszela           max.koszela.4377 (at) student.uu.se |
| Uppsala, Sweden                     UIN:31203338 |
| PGP fingerprint = 870F B188 949F 38CC 7FBF 181C 7F21 5FFB 62E1 9D03 |
#----------------------------------------------------------------------#

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: