[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian stånd @ Open Source RevolutionKarl Hammar:

> Texten är skriven i Latex. I koden står det "fler än 9\,500 paket."
> och "\," betyder ett kort mellanslag, så att man får lite luft mellan
> 9'an och 5'an.

Ah. Jag fick för mig att \, var ett kommatecken som inte hade
typografiska undertoner. Men ska man inte ha ett "figure space", dvs.
ett blanksteg som är lika brett som siffrorna när man grupperar
tusentalen med blanksteg?

(Personligen föredrar jag punkt som tusentalsseparerare.)

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.htmlReply to: