[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian stånd @ Open Source RevolutionOn Tue, Oct 08, 2002 at 09:05:17PM +0200, Andreas Schuldei wrote:
> Jag skrev till de organisatörar av revolutionen och frågade om
> vi skulle kunna ha en debian stånd där, ock de var ganska
> entusiastiska. Jag antar att de som står där då komma att slippa
> betala 950SKR avgift för att komma in. Min erfarenhet av
> mässor är att det kan vara riktig jobbigt och kul.
> 
> vem vill hjälpa till?

Jag skulle gärna hjälpa till men jag har väldigt mycket att göra fram
till det är dags. Jag[1] har dessutom redan betalat ;-).

Jag hjälper gärna till att bära, packa upp och packa ner om det skulle
behövas.

  /Marcus

[1] Nåja, någon har betalat åt mig.

Attachment: pgpkfAFZQfVn2.pgp
Description: PGP signature


Reply to: