[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian stånd @ Open Source Revolution* Mikael Andersson (mikan@debian.org) [021008 21:23]:
> Kan tänka mig. Är det torsdag som gäller i så fall? 

ja, Torsdag den 17 oktoberReply to: