[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nåt trevligt verktyg...> Daniel Swärd wrote:
> > 
> > Finns det nåt trevligt verktyg som loggar vart alla filer hamnar när man
> > gör en "make install" på nåt paket som _inte_ har nån "make uninstall"?
> > 
> >         /Daniel
> 
>

chroot? fakeroot?Reply to: