[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MaillistaOn Fri, Aug 30, 2002 at 06:27:50PM +0200, Fredrik Jonson wrote:
> Att funktionaliteten inte finns som standard i mailman beror på att
> mailman är epostserveroberoende. Dvs man kan använda exim eller
> sendmail eller någon annan smtp-server. Och mailman har ju då förstås
> ingen aning om hur alla de olika smtp-servrarna hanterar virtuella
> domäner. 

Nja. De kunde ju varit så att det första argumentet till mailman
skriptet var domänen, om man inte vill lita på "rcpt to" adressen.

Jag använder redan mailman själv, men jag tycker det är en onödig och
lite irreterande begränsning.

Men annars är mailman riktigt trevligt och jag kan rekomendera det :)

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgp7tf4foMRvw.pgp
Description: PGP signature


Reply to: