[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MaillistaOn Fri, 30 Aug 2002, Peter Mathiasson wrote:
 
> [Mailmans] Domänhantering är lite si och så senast jag kollade. Det
> går fortfarande inte att ha flera listor med samma namn under olika 
> domäner, eller?

Nej, det stämmer nog. Men det är ofta inte centralt om man inte leker
isp. Man kan gå runt problemet genom att helt enkelt skapa alias från
en adress på en viss domän till en epostlista typ:

info@bolaget.se info-bolaget@bolaget.se
info@foreninge.se info-foreninge@foreningen.se 

och sedan helt enkelt skapa listorna info-bolaget och info-foreningen.
Inte riktigt samma sak men nära nog kanske?

Det finns andra sätt, till exempel kan man installera en instans av
mailman (bara själva katalogstrukturen) per virtuell domän och på
det sättet skilja listor som heter likadant åt.

Att funktionaliteten inte finns som standard i mailman beror på att
mailman är epostserveroberoende. Dvs man kan använda exim eller
sendmail eller någon annan smtp-server. Och mailman har ju då förstås
ingen aning om hur alla de olika smtp-servrarna hanterar virtuella
domäner. 

-- 
Fredrik Jonson
pt97fjo@student.bth.seReply to: