[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MaillistaOn Fri, Aug 30, 2002 at 06:00:34PM +0200, Fredrik Jonson wrote:
> Den har det du önskar, webbgränssnitt, domänhantering och är mycket
> enkel att administrera. Till exim behöver man inte ens lägga in nya
> alias i någon aliasfil när man lägger till en ny epostlista. Den har
> dessutom ett inbyggt listarkiv som kan administreras per lista.

Domänhantering är lite si och så senast jag kollade. Det går fortfarande
inte att ha flera listor med samma namn under olika domäner, eller?

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpVkG_2NQbeT.pgp
Description: PGP signature


Reply to: