[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nfs-trassel...On Thu, Aug 29, 2002 at 10:37:17PM +0200, Daniel Swärd wrote:
> För ett tag sen så slutade nfs att fungera för mig. Testade runt lite
> och upptäckte att det fungerade igen om jag specificerade ip-adressen
> som den skulle dela ut till. Visst ska man kunna specificera wildcards?
[..]

Ja, man kan specifiera wildcards, men bara på namn. Dvs:

/export/disk1		*.domain.net(rw)

är giltigt, medans

/export/disk1		172.16.*.*(rw)

inte är det. När man vill specifiera ett IP-nät är det CDIR-notation som
gäller, dvs:

/export/disk1		172.16.0.0/20(rw)

eller

/export/disk1		172.16.0.0/255.255.240.0(rw)

Allt enligt mansidan för exports.

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| Hacking's just another word for nothing left to kludge.
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -

Attachment: pgp6JfJPEz9zO.pgp
Description: PGP signature


Reply to: