[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GPL-frågaDu får gärna använda lite kortare rader.

tor 2002-08-29 klockan 11.36 skrev Fredrik Persson:
> Jag har en fråga om GPL, jag hoppas att det finns någon som kan svara även om detta inte är en GPL-mailinglista i strikt mening.
> 
> Pelle laddar ner det GPL-licensierade programmet bongo från FSF. (Antag att det är FSF som har copyrighten alltså.)
> 
> Pelle modifierar källkoden till bongo och kompilerar om. Det nya programmet kallar han banjo.
> 
> Pelle säljer (vilket man ju får göra) programmet banjo som en del i ett större mjukvarupaket, balalajka, till Olle. (I balalajka är banjo ett helt fristående program, det är alltså inte länkat till den proprietära koden på något sätt.)
> 
> Olle sitter nu med balalajka, som innehåller banjo. Olle har inte fått källkod till någonting alls.

Olle ska definitivt få (eller åtminstone ges möjlighet att hämta)
källkoden till banjo.

> Frågan är nu; får Olle skicka en kopia av banjo till Sune, utan att bryta mot något avtal eller göra någonting "orätt"? Och, (vilket kanske är ännu viktigare), kan Sune i så fall kräva källkoden till banjo från Olle? Kan Sune kräva källkoden till banjo från Pelle direkt? (Vilket ju verkar mycket smidigare.)

Om Olle vet att banjo är GPL bör han ta kontakt med Pelle om att få
tillgång till källkoden. Utan källkoden tillgänglig skulle inte jag våga
vidaredistribuera det själv, men å andra sidan skulle jag rapportera
till FSF vad Pelle håller på med.


Martin

Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: