[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: prob med X


Vänsterpartiet Gävleborg wrote:

Hejsan.

Hej på dej själv.

Har problem med X Har provat med de flesta inställningar men får upp "no screen" sedan avslutar den att försöka starta X

Jag bifogar min /etc/X11/XF86Config-4, jag har haft samma problem men glömt hur jag kom fram till vad det var. Notera Section Screen som referar till Card0 och Monitor0 och försök fuska ihop något med din fil.

Bengt: Läs http://www.tuxedo.org/~esr/faqs/smart-questions.html
Förutom några formuleringstips så står det även att du inte ska ta åt dig så mycket.
(Det förvånar mig att inte André försvarar dig men han kanske har semester?)

Hälsningar Martin

Section "ServerLayout"
    Identifier   "XFree86 Configured"
    Screen   0 "Screen0" 0 0
    InputDevice  "USB Mice" "CorePointer"
    InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
    RgbPath   "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    ModulePath  "/usr/X11R6/lib/modules"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection

Section "Module"
    Load "GLcore"
    Load "dbe"
    Load "dri"
    Load "extmod"
    Load "glx"
    Load "pex5"
    Load "record"
    Load "xie"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard0"
    Driver   "keyboard"
    Option   "XkbModel" "pc102"
    Option   "XkbLayout" "se"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier "USB Mice"
    Driver   "mouse"
    Option   "Protocol" "ExplorerPS/2"
    Option   "Device" "/dev/input/mice"
#    Option   "Emulate3Buttons"
    Option   "Buttons" "7"
    Option   "ZAxisMapping" "6 7"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier  "Monitor0"
    VendorName  "TXN"
    ModelName  "e730"
    HorizSync  31.5 - 64.3
    VertRefresh 50.0 - 70.0
EndSection

Section "Device"
    Identifier "Card0"
    Driver   "nv"
    VendorName "NVidia/SGS-Thomson"
    BoardName  "Riva128"
    BusID    "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device   "Card0"
    Monitor  "Monitor0"
    DefaultDepth   15
    SubSection "Display"
        Depth   1
        Modes  "1024x768"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth   4
        Modes  "1024x768"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth   8
        Modes  "1024x768"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth   15
        Modes  "1280x1024"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth   16
        Modes  "1024x768"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth   24
        Modes  "1024x768"
    EndSubSection
EndSection

Section "DRI"
EndSection

Reply to: