[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT, Flamebait] (var: prob med X)On a related note,

Enligt Vänsterpartiet så kan man i Amerikas förenta stater patentera
logaritmer! Inte illa va?

Allt enligt den nästan listrelaterade länken:

	http://patent.swedebear.org/

Visserligen kanske man inte ska kräva att politiker är professorer i
matematik eller ens kan skilja en logaritm från en algoritm, men ändå.

Gå nu inte & rösta rött om en månad bara för att länken ovan beskriver
flumpartierna som mer positivt inställda till fri programvara. Svenska
patentregler förhandlas internationellt tillsammans med stora delar av
europa. Alla av partiernas åsikter kan förändra sig snabbt om det är
lämpligt. Frågan står inte med i partiprogrammen.
--
/MartinReply to: