[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[phpGroupWare] Konstigt beroende
PhpGroupware ersätter min php4 med php3. Det verkar vara något skumpt
med beroendedefinitionen. Enligt dokumentationen - min tolkning - kan
man välja mellan php3 och php4. Men så är det inte i verkligheten.

Är det en bugg? gör jag något fel? Kan jag tvinga apt-get att inte röra
min php4 och ändå installera phpGropware?


/Anders WReply to: