[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: swap-partitionRoha:

> -Kan jag få w2k(NTFS) att använda swapytan??

Linux kan växla till en fil, så om du har en FAT-partition som det enda
du har på är en fullstor NT-växlingsfil på, så kan du låta din Linux
göra mkswap och swapon mot den filen när Linux startar. Det fungerar
inte mot NTFS-partitioner eftersom Linux inte kan skriva
NTFS-partitioner på ett bra sätt.

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.htmlReply to: