[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fdiskGår det att, från linux, dela en debian reiserfs partition i flera delar utan 
att formatera om och utan att förlora data.

/Robert Reply to: