[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skrivarkökontroll från Windows?* Quoting Claes Wallin <clawa570@cyd.liu.se> [14 Aug-02 11:46]:
> Bakgrund:
>  Som det är nu är sambakön en kö till cups-kön, dvs 
>  jobben spoolas till sambakön, sedan skickar Samba
>  dem till cups-kön allteftersom den hinner. När ett
>  jobb hamnat i cups, syns det inte längre från
>  Windows - för att ta bort ett jobb måste jag använda
>  lpq och lprm på Linuxkonsolen.

varför spoola över cups istället för att göra allt direkt i samba?

http://www.linuxgazette.com/issue72/bright.html
http://blue.ribbon.to/~abejun/linux/samba.html

-- 
StefanReply to: