[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Skrivarkökontroll från Windows?Bakgrund:
  Jag har totat ihop en pdfwrite-skrivare till CUPS,
  som våra NT-användare skriver ut till via Samba.
  En pdf-fil av utskriften mailas till användarna.

  Som det är nu är sambakön en kö till cups-kön, dvs 
  jobben spoolas till sambakön, sedan skickar Samba
  dem till cups-kön allteftersom den hinner. När ett
  jobb hamnat i cups, syns det inte längre från
  Windows - för att ta bort ett jobb måste jag använda
  lpq och lprm på Linuxkonsolen.

Fråga:
  Visst är väl "lpq command" och "lprm command" till
  för att slippa detta? Jag har fått det intrycket av
  olika texter på nätet, men jag får det inte att funka.
  Även när dessa parametrar är satta ser Windowsklienten
  bara en kö till kön.


Hjälp?

  /ClackeReply to: