[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Att läsa mätdata på serieport....On Sun, 11 Aug 2002, Kaddik wrote:

> Jag har kört fast totalt!
> 
> Det jag vill göra är att sätta RTS på serieporten och läsa inkommande
> data i ett script. Problemet är att jag inte hittar några användbara
> referenser, och mina försök hittills har varit fruktlösa.

Jag har för mig att RTS sätts automatiskt när du öppnar serieporten för
läsning. Om inte kan du nog få den att göra det med stty(1). Kruxet sen är
att läsa tillräkligt lite. Du borde kunna använda nåt liknande detta:

#!/bin/sh
read line < /dev/ttyS1

Men det kräver förstås att du får radslut från ditt externa kort. Annars
kommer read att hänga i väntan på radslut eller EOF. Om du inte får
radslut och inte kan fixa så ditt externa kort ger det på ett enkelt sätt
får du skriva en liten C-snutt (eller liknande) som läser rätt mängd data
och skriver ut det intressanta.


> Data kommer från en bunt SMT160 tempgivare vilka via ett externt
> kort avkodas och resultaten sänds som ascii på formen
> "20.1 23.7 43.4" via ett seriellt interface. Det externa kortet drivs
> av spänningen från RTS. Dessa mätdata vill jag logga med vissa
> tidsintervall, därav script..

Är det kortet svårt att bygga? Jag mäter själv lite temperatur med SMT160
kopplad till game-porten. Denna lösning ger möjlighet att läsa av upp till
fyra givare parallellt, men kräver tyvärr att man pollar porten under ett
par sekunder och det är ju inte så snyggt eller snällt. Dessutom blir
resultaten lite halvskakiga.


Lycka till!
	/Anders
-- 
http://faldor.mine.nu/~anders/           +46 (0)8 733 31 46 
anders@umunet.org www.umunet.org -- because uucp is becoming extinctReply to: