[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Att läsa mätdata på serieport....Det är nog bättre att plocka spänningen från DTR istf. RTS, eller 
om du (Kaddik) tar den från båda två över dioder. Man kan även
ta ström från TD via dioder, men om du aldrig sänder till enheten
blir det bara en negativ spänning där och det kanske du inte har nytta
av.

För att DTR ska vara hög sätts -clocal i stty, glöm då inte att
kortsluta DTR med DSR på ditt kort annars uppfattar seriedrivrutinen att
det inte finns någonting anslutet och du får inga indata då.

> On Sun, 11 Aug 2002, Kaddik wrote:
> 
> > Jag har kört fast totalt!
> > 
> > Det jag vill göra är att sätta RTS på serieporten och läsa inkommande
> > data i ett script. Problemet är att jag inte hittar några användbara
> > referenser, och mina försök hittills har varit fruktlösa.
> 
> Jag har för mig att RTS sätts automatiskt när du öppnar serieporten för
> läsning. Om inte kan du nog få den att göra det med stty(1). Kruxet sen är
> att läsa tillräkligt lite. Du borde kunna använda nåt liknande detta:
> 
> #!/bin/sh
> read line < /dev/ttyS1
> 
> Men det kräver förstås att du får radslut från ditt externa kort. Annars
> kommer read att hänga i väntan på radslut eller EOF. Om du inte får
> radslut och inte kan fixa så ditt externa kort ger det på ett enkelt sätt
> får du skriva en liten C-snutt (eller liknande) som läser rätt mängd data
> och skriver ut det intressanta.
> 
> 
> > Data kommer från en bunt SMT160 tempgivare vilka via ett externt
> > kort avkodas och resultaten sänds som ascii på formen
> > "20.1 23.7 43.4" via ett seriellt interface. Det externa kortet drivs
> > av spänningen från RTS. Dessa mätdata vill jag logga med vissa
> > tidsintervall, därav script..
> 
> Är det kortet svårt att bygga? Jag mäter själv lite temperatur med SMT160
> kopplad till game-porten. Denna lösning ger möjlighet att läsa av upp till
> fyra givare parallellt, men kräver tyvärr att man pollar porten under ett
> par sekunder och det är ju inte så snyggt eller snällt. Dessutom blir
> resultaten lite halvskakiga.
> 
> 
> Lycka till!
> 	/Anders
...

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      018 260 900      Datorer/Utrustning
Sweden            010 270 26 67    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------
Reply to: