[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Att läsa mätdata på serieport....Borde det inte vara enklare att köra på parallellporten och ha nåt
interrupt-drivet program som läser av när nåt har ändrats?

	/Daniel

On Sun, 2002-08-11 at 07:14, Anders Eriksson wrote:
> On Sun, 11 Aug 2002, Kaddik wrote:
> 
> > Jag har kört fast totalt!
> > 
> > Det jag vill göra är att sätta RTS på serieporten och läsa inkommande
> > data i ett script. Problemet är att jag inte hittar några användbara
> > referenser, och mina försök hittills har varit fruktlösa.
> 
> Jag har för mig att RTS sätts automatiskt när du öppnar serieporten för
> läsning. Om inte kan du nog få den att göra det med stty(1). Kruxet sen är
> att läsa tillräkligt lite. Du borde kunna använda nåt liknande detta:
> 
> #!/bin/sh
> read line < /dev/ttyS1
> 
> Men det kräver förstås att du får radslut från ditt externa kort. Annars
> kommer read att hänga i väntan på radslut eller EOF. Om du inte får
> radslut och inte kan fixa så ditt externa kort ger det på ett enkelt sätt
> får du skriva en liten C-snutt (eller liknande) som läser rätt mängd data
> och skriver ut det intressanta.
> 
> 
> > Data kommer från en bunt SMT160 tempgivare vilka via ett externt
> > kort avkodas och resultaten sänds som ascii på formen
> > "20.1 23.7 43.4" via ett seriellt interface. Det externa kortet drivs
> > av spänningen från RTS. Dessa mätdata vill jag logga med vissa
> > tidsintervall, därav script..
> 
> Är det kortet svårt att bygga? Jag mäter själv lite temperatur med SMT160
> kopplad till game-porten. Denna lösning ger möjlighet att läsa av upp till
> fyra givare parallellt, men kräver tyvärr att man pollar porten under ett
> par sekunder och det är ju inte så snyggt eller snällt. Dessutom blir
> resultaten lite halvskakiga.
> 
> 
> Lycka till!
> 	/Anders
> -- 
> http://faldor.mine.nu/~anders/           +46 (0)8 733 31 46 
> anders@umunet.org www.umunet.org -- because uucp is becoming extinct
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
Reply to: