[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Att läsa mätdata på serieport....Jag har kört fast totalt!

Det jag vill göra är att sätta RTS på serieporten och läsa inkommande
data i ett script. Problemet är att jag inte hittar några användbara
referenser, och mina försök hittills har varit fruktlösa.

Data kommer från en bunt SMT160 tempgivare vilka via ett externt
kort avkodas och resultaten sänds som ascii på formen
"20.1 23.7 43.4" via ett seriellt interface. Det externa kortet drivs
av spänningen från RTS. Dessa mätdata vill jag logga med vissa
tidsintervall, därav script..

Jag hoppas att jag lyckats beskriva det jag vill åstadkomma på ett
begripligt vis.

Tips och förslag på tillvägagångssätt emottages tacksamt!Reply to: