[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: =?iso-8859-1?Q?Installation av klientmaskiner=2E=2E=2E?=Ta en titt på cfengine.  Den kan göra vad du vill, enligt
cronjobbsmetoden.

	/Emil

[Daniel Swärd]
> Finns det nåt verktyg eller liknande för att från en server installera en
> massa program på klientmaskiner?
> 
> Ett problem som jag kommer få slåss med är att klientmaskinerna kommer att
> dubbelboota windows och Debian, vilket innebär att jag inte kan vara säker
> på att jag från servern kommer åt maskinerna om jag vill
> installera/uppdatera nåt program. Kan man eventuellt lösa det med ett
> cron-jobb som kontaktar server och ser efter uppdateringar eller sånt?
> 
> Nån idé?
> 
>        /Daniel
> 
> File not found. Should I fake it (y/n)?
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: