[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Kerberos...Hmm, alltså jag hade tänkt såhär:

1: klienten kontaktar servern
2: servern kollar kerberosdatabasen
3: om användaren inte finns kollar servern NDS-trädet

Går det att lösa med PAM på serversidan?

       /Daniel


------- Ursprungligt brev -------
Från: the@whero.net
Datum: Thu, 1 Aug 2002 16:34:23 +0200

On Thu, Aug 01, 2002 at 04:04:22PM +0200, Daniel Swärd wrote:
> Finns det nåt sätt att konfa upp Kerberos så servern försöker kolla ett
> NDS-träd om användaren inte finns i Kerberosdatabasen?
> 
> Ska försöka integrera en Linuxmiljö med en befintlig Novellmiljö och jag
> vill få Linuxmiljön att vara så självständig som möjligt (dvs, användare
> läggs automatiskt till på Linuxservern om de finns i NDS-trädet).
> 
> Är jag helt galen eller? ;-)

Nej, du är inte helt galen. Novell eDirectory bör klara av att fixa det
du fågar efter. NDS-installationen integrerar mot PAM, så det borde mest
handla om hur du sätter upp PAM.

Nu är det 3 år sedan jag senaste kollade på Novell eDirectory (som en
beta) men det fungerade och jag deltog i praktisk labb med Novell. Så
jag kan ju ha tokfel ...

Tyvär är det ju så att produkten kostar pengar.
 
mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| Your computer account is overdrawn.  Please see Big Brother.
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -
Reply to: