[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kerberos...Finns det nåt sätt att konfa upp Kerberos så servern försöker kolla ett
NDS-träd om användaren inte finns i Kerberosdatabasen?

Ska försöka integrera en Linuxmiljö med en befintlig Novellmiljö och jag
vill få Linuxmiljön att vara så självständig som möjligt (dvs, användare
läggs automatiskt till på Linuxservern om de finns i NDS-trädet).

Är jag helt galen eller? ;-)

     /DanielReply to: