[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wu-ftpd och symlOm jag inte missminner mig så kan man ha mulitpla mount punkter...
vilket kan lösa ditt problem..
dvs att med 2.4.x kerneln så kan man mounta tex
mount -t vfat /dev/hda2 /vfat
mount -t vfat /dev/hda2 /kalleOn Tue, 23 Jul 2002 10:02:27 +0200
"Pelle Nilsson" <pellenilsson@fastmail.fm> wrote:

> Hej listan!
> 
> Jag har satt upp min dator som en ftp-server med
> hjälp av wu-ftpd, och allt funkade bra tills jag
> försökte lägga ut själva materialet som folk ska
> kunna ladda ner. Materialet ligger i /dos/media 
> (vilket är på en vfat-partition), så jag skapade en
> symlänk i /home/ftp/pub till /dos/media. Men när
> man loggar in till ftp-servern och gör
> "cd pub/mp3" så får man meddelandet
> "550 pub/mp3: No such file or directory.".
> 
> Innehållet i /dos/media är alldeles för stort för
> att kunna flyttas över till /home/ftp på
> linux-partitionen. Vad ska jag göra?
> 
> /Pelle
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: