[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: KerberosOn Thu, Aug 01, 2002 at 04:42:44PM +0200, Daniel Swärd wrote:
> > > Finns det nåt sätt att konfa upp Kerberos så servern försöker kolla ett
> > > NDS-träd om användaren inte finns i Kerberosdatabasen?
> >
> > Novell eDirectory bör klara av att fixa det
> > du fågar efter. NDS-installationen integrerar mot PAM, så det borde mest
> > handla om hur du sätter upp PAM.
>
> Hmm, alltså jag hade tänkt såhär:
> 
> 1: klienten kontaktar servern
> 2: servern kollar kerberosdatabasen
> 3: om användaren inte finns kollar servern NDS-trädet
> 
> Går det att lösa med PAM på serversidan?

Det hänger helt och hållet på om kerberosservern stöder PAM. Vid en snabb
överblick av paketens dependencies verkar det inte så. Dags att hacka lite? ;-)

    /ClackeReply to: