[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Vad är ett operativsystem? (var: Re: shellscript)Christian von Schultz:

> Jag håller inte med. Operativsystem är allt från användargränssnittet
> ner till kärnan.

Det beror på hur man ser det. Det finns flera definitioner på vad ett
operativsystemet är. Jag använder mig av den som bl.a förespråkas av
Tanenbaum, att det bara är kärnan (Linux, i MS-DOS IO.SYS/MSDOS.SYS,
osv.). Det runt omkring kan ju enkelt bytas ut, t.ex kan jag i MS-DOS
enkelt byta kommandotolk till något annat än COMMAND.COM, men jag kör
fortfarande MS-DOS. I Linux kan jag enkelt (nåja) byta ut init och alla
GNU fileutils mot andra program men fortfarande ha kvar Linux.

> Om du tycker att GNU lätt kan bytas ut, så vill jag nog att du visar
> mig hur lätt det är.

Tja, kompilera upp libc5 igen, installera sash (Stand Alone Shell) så
kör du inte mycket GNU längre.

Men, som sagt, det är en definitionsfråga. Jag är mycket väl medveten
om att det många definierar operativsystem som helheten, det var därför
jag tydligt skrev att det var jag som ansåg, och inte att det var den
Enda Sanningen<tm>.

Sen är ju frågan hur mycket som är operativsystem, och vad som är
tilläggsprogram. Är X en del av operativsystemet? Mozilla? Xmms? Jag
anser knappast att mitt program Turquoise SuperStat är en del av
operativsystemet, men det följer ändå med Debian (och finns att hämta
för Win32 och OS/2 på min vävplats)...

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: