[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: Debian GNU/Linux [was: Re: shellscript]* Anders Arnholm (Anders@Arnholm.nu) [020724 13:36]:
> On Wed, Jul 24, 2002 at 12:09:24PM +0200, Andreas Schuldei wrote:
> > > http://www.gnu.org/philosophy/bsd.html med att kalla systemet för Debian
> > > Gnome/XFree86/GNU/Linux så ser man att om bsd's advertising clause är
> > > ett problem så måste GNU's namn krav vara det.
> > Det finns en stort skillnad mellan GNU och Gnome/XFree86/KDE.
> > Närmast allt i debian beror på glibc, och kan bara byggas med
> > gcc. 
> 
> > Kolla gärna 'Depends:' fält. Jag gjorde det och räknade paket:
> > glibc: 5903, XFree: 1965, gnome: 400 kde: 216. 
> 
> Det finns mer likheter än du tror, XFree86 kanske till och med är
> viktigare än du tror. 

Hur vet du vad jag tror? (c:

> Till skilnad mot Gnome, kan de flesta applikationer ovanför glibc,
> kompileras för att länka mot en annan implenatioan av libc detta
> fungerar och är gjort (görs automatiskt, t.ex. *BSD ports) antalet
> applikationer över som faktiskt behöver glibc är mycklet litet.

Men precis de applikationer är dom som gör debian (gnu/linux) vad
det är, hur det hanteras och hur det känns. PAM, user hantering,
(för flera exempel titta på debian-bsd@lists.debian.org, precis
den här ämnen diskuters just nu). Och att det är så swart att
byta libc och fortfarande kunna bootstrapa (jo, ta
busybox/ulibc...!) visa att RMS har rätt med sin 'GNU/Linux'.

Och att vi linka mot glibc och inte vilken libc som helst hat
nånting att göra med vår beslut att kalla det Debian GNU/Linux.
Komm ihag de 5400 paket som beror på det.

(när jag höde fösta gången att han krävde detta tänkte jag: Hur
kan man vara så flärdfull att tänker eller till och med säger
det?!? men jag tror han har techniskt en bra punkt.)

> Och om ditt sätt att ränka skulle vara på något sätt korrekt är gcc en
> oviktig komponent, bara 84 saker hittade jag med gcc i Depends. Och dpkg
> behövs bara av unka 56 saker. Apptså dpkg vore enkelt att ta bort helt
> eller hur, man kanske skulle ta bort debinan helt ur namnet?

Nu blandar du ihop äppel och ägg. det finns build depends (och
gcc är i build-essentials, det betyder att man behöver inte att
skriva det i den där raden eftersom det är självklårt. Och
paketer beror inte på dpkg eftersom det behövs inte vid runtime.
Installtime räknas inte.

Om du snacka reverse build-depends, så är xfree viktig, men bara
långt efter libc eller kerneln (eftersom libc innehåller
kernel-headers, det är lite fusk där).


> Om vi skall ställa om frågan så här då, om vi har två system som för
> användaren är mycket svåra att skilja åt. Är den delen av systemet då en
> viktig del eller är det något annat. Två maskiner med KDE eller Gnome om
> front end ser myckect lika ut för en användare även om man byer ut
> olika underligande komponenter så som GNU/Linux mot t.ex. SunOS/Solaris,
> OpenBSD. 

Det beror också på kunskapsnivån av användaren. 
En bil utan motor ser precis lika ut som en med motor.
De flesta ferrari bilisterna skulle väl notera att bilen behöver
mindre bensin tills de bytade till Fiat motoren?

> > sammanfattat: gnu libc är i en helt annat klass än X, KDE eller
> > gnome. Och ALLA binära paketer i sytemet byggdes med den GNU
> > compiler.
> 
> I så fall skulle allt som kompileras med gcc heta GNU, och det är
> tillock med längre än rms vill stäcka sig. GNU/OpenBSD, GNU/Apache,
> GNU/*. 

han gör det (kanske) inte eftersom han vill har ingenting att
göra med den där BSD-licens?

> Att det är kompilerat med gcc är en sak en av de få saker jag
> känner till som bara kompilerar i gcc är just Linux. 

det tror jag inte. mest krävs det redan gnu make för att börja
med. och flera använder gcc extensioner eftersom de är so
praktiskt. 

> De flesta andra
> saker fungerar direkt i många andra kompilatorer. (Vanliga kompilatrorar
> kan vara Forte C (eller vad det nu var Sun döpta om sin till.) IBM's
> heter nog Workspace nu mera. 

openbsd, netbsd och debian (och andra linux distributioner) FÅR
använder gcc eftersom det finns ingen annan likvädig kraftfull
kompilator som stöder so flera architekturer.

Och eftersom du är väl också interesserad av openbsd, la jag till
-pedantic till CFLAGS och räknade hur många problem det
fanns. Det var 10900+ i userspace och 63340 i kerneln.

ju, det går genom hela source tree. jag var för lat att gör samma
såk på linux, men jag tror att det är värst där. Glöm den del med
'fungerar direkt i många andra kompilatorer'.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: